Извор и повеќе ТУКА. Приклучете на групата во која се вистинските битолски проблеми. Ако некој ги забележа сторителите нека пријави на 192.