Окото Господово, мотив од црквата св. Димитрија во Битола