Од Битола ги имаме и најинвентивниге заштитни маски. Господинот и Госпоѓицата подготвени и испринтани од БАБУК Битола. Нека им е со среќа на младите и да се ќердосаат. Нови времиња со нови предизвици.