hdr

Црквичето св. Ана и св. Петка кое де наоѓа во битолската населба Баир е во очајна состојба. Заедно со нејзината околина точно е прикажано колкава е негрижата од страна на надлежните и МПЦ за овај Храм да опстојува како другите кои се во беспрекорна состојба. Додека високите црковни старешини ги градат своите лични храмови во с. Магарево не се грижат нашите мали свети места да личат барем на „дневната соба“ од нивните вили и резиденции во с. Добрушево и на други места.

Црквичето е подигнато во 80-тите години на место каде извирало света вода, се наоѓа точно на крајот од ул. 5-та.

Видеото е од денес: