Две нови улици, од касарна према Џепането (лево) и улицата десно кај некогашниот полигон за вежбање на војската
Улицата (лево) завршува веднаш до Џепането
Поглед одозгора према Битола
Поглед према Смолево и неколкуте нови објекти кои тука се изградени
Поглед према авионите и Битола
Градба на нова зграда во близина на комплексот Јури
Новиот Ангромаркет (десно) во нејзина непосредна близина и тука е планирана новата бензинска пумпа на Макпетрол (на местото од некогашната армиска бензиска пумпа)

Новиот грандиозен објект најверојатно на КАМ, во непосредна близина на ул. Партизанска карши постојката Симпо (делумно завршен)