Ангела Лавровска е ученичка во С.О.У. ,,Таки Даскало” – Битола. Има само седумнаесет години.
Љубовта кон музиката ја негувала од мали години со пеење пред своите родители, кои никогаш не помислувале дека Ангела ќе ја надмине својата срамежливост, за еден ден да ги покаже своите способности пред публика.

За надминувањето на својата срамежливост, се потпира и врз искуството на @Tyrion Production, чија соработка започнала со запишувањето во средно училиште. Таа соработка ќе продолжи, и ќе прикаже уште многу понатамошни успеси, бидејќи се темели на длабока доверба и разбирање.