Битолски раритети- Нова Македонија 1969 година

Битолскиот професор и научник Цане Тодоровски има ретка и богата стручна библиотека u богат хербариум комплетиран со растенија од флората на Југозападна Македонија. Тоа е навистина редок ботанички кабинет. Неофицијално вредноста на стручната литература u хербариумот, односно кабинетот на Тодоровски кој е велат дури побогат од библиотеката на Природно-математичкиот факултет од Скопје се цени на околу 50 милиони стари динари. (Снимил Д. Димитровски за Нова Македонија)

Натписот во Нова Македонија

Според неговиот внук Александар Н. Тодоровски овој непроценлив раритет на над 3000 парчиња стручно-биолошко-ботаничка литература која беше дел од домашната приватна библиотека на неговиот дедо проф. Цане Тодоровски Ботаничарот, заедно со над 10.000 парчиња хербариум и 26 лични предмети завршија во Штип, бидејќи НИТИ ЕДНА ИНСТИТУЦИЈА ОД БИТОЛА (ОПШТИНАТА, УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ, МУЗЕЈ, ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА И ДРУГИ НЕ БЕА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАКО ПОКЛОН ОВИЕ КНИГИ БЕСПЛАТНО ДА ГИ ПРИМАТ, после 30 години од неговата смрт во 2013 година,

Едно од растенијата кое за првпат е откриено од него на Галичица

ИСТИТЕ ЗАВРШИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (со особено залагање на тогашниот ректор Саша Митрев и проректорот Кирил Барбареев) по нивно инсистирање со одреден мал финансиски надоместок за наследниците на библиотеката.

УГД ШТИП ЈА ИМААТ ОБВРСКАТА ДА НАПРАВАТ СПОМЕН СОБА НА ПРОФ.ТОДОРОВСКИ ОД БИТОЛА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ.

Цане Тодоровски Ботаничарот во неговата библиотека

Во неговите завршни зборови тој дополнува: НА КРАЈОТ БИ РЕКОЛ ДЕКА ЗАРАДИ ВЕКОВНАТА ЉУБОМОРА ИТН. НА БИТОЛЧАНИ (зошто да е некој подобар од мене ) ВАКВИТЕ РЕТКИ БОГАТСТВА ШТО НАШИТЕ БИТОЛЧАНИ НЕУМОРНО ГИ СОЗДАВАЛЕ СО ПОСЕБЕН ЕНТУЗИЈАЗАМ СИВЕ ОВИЕ ИЗМИНАТИ ДЕЦЕНИИ НАЖАЛОСТ НИ ЗАВРШУВААТ НАДВОР ОД ГРАДОТ ЗАСЕКОГАШ!!!

Цане Тодоровски Ботаничарот

Додека неговите 500 книги (белетристика) од личната библиотека се донирани во библиотеката на Бигорскиот манастир. https://bigorski.org.mk/vesti/nastani/2014-donacija-knigi-za-bigorski/

Неговата мисла со која живееше и ја негуваше

Извор Александар Н. Тодоровски во Битола Стари Фотографии и фејсбук профил Цане Тодоровски Ботаничарот