Скутер…

…тоалет

…контејнер

…пластични шишиња

…ѓубре картони

…југо

…детска количка

…тв

…и пајките, се разбира 😊

Фотографии од Тера, Апла, Лидер и други добронамерници кои сакаат навремено да алармираат за состојбата на река Драгор…