Битолскиот цивилен аеродром се наоѓал кај с. Оризари и со него стопанисувал авиопревозникот „Аеропут“ кој одржувал редовна линија Белград – Скопје – Битола – Солун.
Покрај цивилниот, Битола имала и спортски аеродром кај с. Логоварди кој уште постои.

Реклама од “Време”, 5. мај 1935 год.
Фотографија испратена од Мићко Крстић

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here