Насмеани лица, радосни и весели деца беше погледот на неодамна отвореното битолско лизгалиште кое се наоѓа во близина на Спортската сала во Битола. Уште музика и амбиентот ќе е комплетен. Лизгањето е бесплатно, додека опрема се добива со лична карта во трафика која е во близина до лизгалиштето. Работно време од 10.00-22.00 ч.

Фото Перица Поповски