Фотографирано од сегашен подвозник кај Кафе Портал, поранешен Краш…