Ентузијазмот, вербата во успехот и фокусирањето кон иднината се клучот за успехот во нашата специјалистичка дијагностичка лабораторија, која е во чекор со светските трендови и нуди комплетна лабораториска дијагностика од високо стручни и специјализирани кадри и најсовремена опрема.

Биохемиската лабораторија во Болница „Плодност“ ги нуди следните услуги и испитувања:

-Хормонски испитувања
-Испитување на тумор маркери
-Комплетни биохемиски и хематолошки анализи
-Инфективни заболувања
-Хомостаза
-Диференцијална крвна слика
-Рано откривање на аномалии на плодот (Prisca)