Многу од нас битолчани ги почитуваат препораките и се наоѓаат во нивните домови. Бидејќи слободното време мора креативно да се пополни, секој на свој начин си одбира како тоа најдобро да го направи.

Во нашиот случај ќе Ви ја претставиме креативноста на дечињата од 5-13 години, фудбалерчиња во фудбалската школа ЛГ од Битола :

Во време кога мора да седиме дома, ние фудбалската школа ЛГ Битола им поставивме предизвик на нашите членови, но и на сите останати деца слободното време да го искористат и да нацртаат, напишат песна или состав поврзан со фудбалот. Ете ги нивните досегашни творби: