Како беше на Широк Сокак во 2003 година. Не многу одамна, но сепак поразлично…