„НИ БУГАРКА, НИТИ ПАК СРБИНКА, МАКЕДОНКА СУМ И МИ Е СМАЧЕНО ОД ВОЈНИ“ е одговорот на постара жена во с. Добровени Битолско 1917 г.. во разговор со тогашниот репортер на NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, извадок од статијата ,,ON THE MONASTIR ROAD“, Maj 1917 r. Автор: Herbert Corney.

‘Neither Bulgar nor Serb’ said one such old woman, defiantly, when we left the Monastir road at Dobraveni. ‘I am Macedonian only and I am sick of war.’

Извор ТУКА

Целиот текст ТУКА