Пожарот за цела среќа е локализиран.

Фотографии испратени од Диоген Хаџи Коста Милевски