cof

Православниот храм Сите македонски светители е започнат со изградба во 1993 г. и ќе биде со пропорции должина 80 метри и ширина 50 метри со 80 метарска камбанерија и 55 метри купола…