Заграб битолски говорни изрази поврзани со реката Драгор, веќе се понудени во книгата „Реката Драгор’, но нивниот број во битолскиот катадневен живот скоро е неисцрпен. Најчесто и најмногу поврзани се со интересни настани и индивидуи најмногу со лица со полесни ментални проблеми кои, како и во секоја малограѓанска средина, биле дневно дозирано развлечение. Овие говорни градби не се поговорки или пословици, но блиски им се, зашто и во нив има порака и поука, a и лесно се паметат и во соодветни прилики употребливи се како потврда. Имаат и жива локална боја, локален јазик и амбиент, а бидејќи нудат и општоважечки пораки, живеат долго. Некои се во дијалошка форма, во кои додатниот дел е потврда на првичната констатација.

Од повеќето што го совладале времето, овде се оние кои се препознава Битола.

Ми ја напрајвте куќата корзо!

Односно, и децата и останатите во семејството, направиле од домот врвулица, корзо, без ред ко сакал влегува, кој сакал излегува, не почитувајќи забрани или одобренија. Изразов има и блага критика, употребувана од онаа која вложува труд околу домаќинството, од домаќинката.

Мал извадок од книгата Калеидоскоп на Александар Стерјовски

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here