Најверојатно во с. Бистрица.

Видео на Стефан Узуновски.

Извор Сакето.мк