Единствениот балкански музички фестивал кој ја црпи инспирацијата од старата битолска чаршија. Локумот и кафето како синоним на средба, еснаф, муабет… Амалгам на музика и обичаи по кои Битола беше препознатлива…

Чалгија, Ладино, етно-фјужн…

Дванаест години и преку 56 бендови од 20 земји…

Весело и мераклиски…

На плоштад Магнолија и во битолската Стара Чаршија.

Од 19-21 Јули.

Повелете Локумфест ’12 2018 г.