Повеќето од нас се израдуваа на снегот кој денешниот ден ни го донесе, но некои веднаш ја грабнаа санката и правец кај Чајџилницата на Стрежево во Ниже Поле. На следниот линк имате нонстоп пренос од состојбата во живо:

https://nizopole-ski-centar.click2stream.com/