Исечок од Битолски Весник испратен од Зоран Марковски