Во 2015 г. интересно осветување имаше во битолското село Крклино. Иако крстот се фрлаше во базен од 5 квадрати, десетина верници имаа големи проблеми да го најдат.