bsh

Громови за душа…

Вечерта 20 јуни 2018 г… Симфонија од електрични празнења на небото над нашата Битола…

Убавини…