42 годишниот битолчанец Коста Ќука денес по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост на болницата „Плодност“ и подари три свои фотографии од својата изложба која што ја направи во 2017 година насловена „Кога сонцето заоѓа“.

Вели дека 40 години се бори да докаже дека онај хромозом повеќе, да се има Даунов синдром не е недостаток, тука можеби е дар и бескраен стремеж да се биде подобар од сите.