По повод Светскиот ден на Првата помош, Црвен Крст на Македонија со град домакин Битола ја организираа Конвенцијата по Прва помош каде Општинските организации се претставија со традиционални вредоснти од нивната Општина како и примена на Првата помош во секојдневниот живот.