Нека спреми 6000.оо денари на ден за еден натпревар, преДпладне или со 50 % поскапо за попладне. Ако погоди држ. празник или недела ќе помини муфте.

Честито победа Ноле!

Ако одиш Окрит, ела помини, низ Битола ти врви пато. Ќе маниме една партија, ние плаќаме👍