Шојмало во Окрит шо немало во Битола?

Да му вратиме едно повратно заедно сите? 😅