Некои од нас заедно со нивните идеи се многу години пред сите и кога и да ги читаме и разгледуваме секогаш ќе преставуваат дел од некое идно време, од кое дури и не фаќа страв дека можеби никогаш нема да дојди.

Таква е идејата од 2015 г. на Владимир Симоновски за Јени Амам поткрепена со ЗД анимација од Јетон Селими.

Гледајте ја анимацијата и уживајте во музиката кои се сплотени во едно, како брат и сестра.

Ајде можеби еден ден и ќе нѐ биди…