Што кажуваат државните и Airly сензори за Битола?

1.

2.

Битола денес го држи високото прво место во загадување за Македонија ако не и во цела ЕУ.