Oд 01-03.03.2019 г. во Центарот за Култура во Битола популарните Hybrid Minds Crew имаа блиска средба со битолчани.

Улицата е место на кое што се се случува и каде што животот зазема различни облици и форми. Нежни, груби, текстурални, обоени и енергични. Дневните движења, ноќниот живот и алтернативната култура претставуваат инспирација и референца за креативно истражување и создавање на нови дела.

На оваа изложба беше презентиран новиот моден бренд LOM-label преку изложена модна
колекција, надополнета со модни фотографии од Андреј Дојчиновски и изложени уметнички дела од графити артистите Hybrid Minds Crew проследенo со електронска музика.
Спој на различни уметности предводени од една тема -метаморфоза.

Hybrid Minds Crew official facebook page