Од аспект пак на просечните примања кои ги остваруват вработените во топ 10-те битолски компании најмногу се истакнуваат Интерворкс, каде просечната плата е скоро 50.000мкд. Во просек битолските топ 10 компании се далеку над националната просечна плата, со тоа што тука таа вредност изнесува 41.465мкд. Во овие 10 компании во 2020 работеле 1.351 вработен, што е за 29 помалку во споредба со 2019 година.

Извор Пари