Црвен крст, Општинска организација Битола покрај секојдневните активности со достава на храна и лекови, како и донација за ранливите категории на социјално загрозени семејства, денес изработија хранилки за бездомни животни и ги поставија онаку каде има потреба, секојдневно ке бидат дополнувани во координација со сите здруженија за заштита на животните.

Црвен Крст Битола, Македонија