15.12.2021 г. (среда) 18.00 ч. Билетите по цена од 200 денари може да се купат во:
– БРОДЕРС ТОБАКО
– ДИМПО ТОБАКО
– На веб страницата www.kartieurofarm.mk