hdr

На некои места “лавината” од снег ги преминува и два метри височина!