Се покажа колку голема доблест има во срцата на нашите естрадни уметници кои цела вечер пееја и средствата и ги дадоја на Лидија за побрзо да замине на трансплатацијата и да се спаси.

Благодарност до Благојче Стојановски Туше, Татијана Стефановска, Менде Куновски, Марјан Коцев, Таше Каранфиловски, Елена Јовческа, Ирена Велјоска, Влатко Мицковски, Ирена Спасовска и Модус Бенд.
Исто така голема благодарност до ресторан Император, Ортограф графички дизајн и Апартмани КАМЕН МОСТ Битола.
Овие големи професионалци хуманоста ги воздигнува повисоко.