Долниот парк кај шеталиштето…

Месец Октомври 2018 г…