Кулминација на аерозагадувањето во Битола! Екстремни вредности на ПМ2.5 честички во воздухот регистрирани од скоро сите мерни станици на Платформата “Земи Здив”.