Предупредување : Не газите по црните плочки и внимавајте на тие пред Домот на Културата кај јарболите.