Приказна за животот на двете жени од с. Мраморец, општина Дебрца, во која се опишуваат нивните меѓусебни згоди и незгоди покриени со пласт од магловитата сенка на нивната самотија. Монтажа Пеце Стефановски.