17.03.2020 г. (вторник)

Секоја фотографија со башка приказна. (ФОТО Петар Ставрев)