Во непосредна близина на Хајдар Кади Џамијата се наоѓала куќата која припаѓала на шамашот (локален администратор) Аврам Хасон која до крајот на 1942 г. се користела како илегална партизанска печатница каде заедно рамо до рамо работеле и си помагале истакнатите првоборци Стив Наумов,Вера Ацева,Бено Русо,Пепо Хасон,Алберт Русо)…

wp-image-598389591jpg.jpg

Фотографија и текст испратени од Лилјана Лазаревска од секторот за истражување,документирање и архивирање во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија и

wp-1469832072187.jpg мала фотографија и сведоштво за куќата на шамашот Аврам и неговиот син Пепо Хасон од сајтот http://www.centropa.org