Погоди најголем број натпревари – освој електричен тротинет Xiaomi!
Започнува нов Mozzart награден натпревар кој ќе трае од 04 август до 14 септември. Натпреварот важи само за онлајн уплатени тикети, а бидејќи има 6 етапи, ќе се доделат 6 подароци за прво место, па така играчите имаат 6 шанси да го добијат прекрасниот електричен тротинет Xiaomi.

Интересно е тоа што во натпреварот учествуваат добитни и недобитни онлајн тикети, па така Вашиот е-тикет важно е да има што повеќе погодени натпревари, како би се пласирал што повисоко на ранг листата, без разлика што на тикетот има и непогодени парови.

Натпреварот во знаење ќе се одвива во 6 етапи (недели), и тоа: 1 етапа: 04.08.2020 (07:00 h) до 11.08.2020 (06:59 h); 2 етапа: 11.08.2020 (07:00 h) до 18.08.2020 (06:59 h); 3 етапа: 18.08.2020 (07:00 h) до 25.08.2020 (06:59 h); 4 етапа: 25.08.2020 (07:00 h) до 01.09.2020 (06:59 h); 5 етапа: 01.09.2020 (07:00 h) до 08.09.2020 (06:59 h); 6 етапа: 08.09.2020 (07:00 h) до 14.09.2020 (21:00 h).

Прво место во секоја етапа добива електричен тротинет, а од второ до петто место добиваат ваучери за 1 месец бесплатно обложување:
1 место: електричен тротинет Xiaomi MI 365; 2 место: 30 ваучери за обложување х 200 денари; 3 место: 30 ваучери за обложување х 100 денари; 4 место: 30 ваучери за обложување х 50 денари; 5 место: 30 ваучери за обложување х 20 денари.

По завршување на секоја етапа, системот се рестартира при што бројот на погодени натпревари од секоја завршената етапа не се префрлува и не учествуваат во било која следна етапа. Доколку двајца или повеќе учесници имаат е-тикет со ист број на погодени натпревари, за добитник во секоја поединечна етапа ќе се смета учесникот чии погодени натпревари имаат најголема вкупна квота на погодените натпревари.

Целосните правила на натпреварот прочитајте ги тука.