На ден 13.04.2019 год во склоп на програмата Промоција на Хумани Вредности (ПХВ) волонтерите на Црвен Крст на Република Македонија, ОО Битола изведоа театарска претстава на отворен театар во Зоолошката градина во Битола…

Собраните средства ке бидат искористени за реновирање на детскиот парк во ЗОО градината во Битола…

Извор Црвен Крст Битола