Денес на ден 31.03.2019 год. Црвен Крст на Република Македонија, Општинска организација Битола во соработка со Лајонс Клуб „Кабадаја“ ја организираа активноста Food Drive во која беа зготвени и поделени 300 оброци за социјално ранливи лица…

Црвен Крст Битола