Посетете го “Критик Мес фестивалот вол.2”, каде има постојана изложба и продажба на ракотворби (handmade), книги, литература, фотографии, ДиЏеј сетови, жива музика…

Локација “Бар Чаршија” во срцето на битолската стара чаршија…