33.6 C
Bitola
Thursday, July 29, 2021
Битола 075 224722 075 445740 Ресен 075 445426 Охрид 075 283156 Струга 075 283126 Прилеп 075 224774

И Битола во популарниот “10 Year challenge”

...за Битола и битолчани

ЛабавО: Откопано најстрашното цвекло во битолско!

Предупредување: Видеото најстрого забрането за тие со слабо срце!

ЛабавО: За Нова година во една битолска кафана…

Беф за Нова година во една битолска кафана. Ојдоф на пејачо му залепиф 1000-ка и му рекоф на следната песна да кажи специјален поздраф...

Ела ќе дом...