4 C
Bitola
Saturday, February 22, 2020

Долгогодишна традиција на битолчанки: Гледање на кафе!

Гледањето на кафе е долгогодишна традиција на битолчани, особено на битолчанки. Дури понекогаш смислата на пиењето турско кафе ја давало она што следувало после...

Врвните битолски шнајдери од некогашниот “Елегант” во Битола

Битолчани беа врвни познати мајстори ѕвончари, тер­зи­и­, ср­ма­џи­и­, кон­ду­ра­џи­и­, опин­ча­ри­, ка­лај­џи­и­, зла­та­ри­, кујунџии, саатчии, бербери, опинчари, ковачи, чевлари, шнајдери и други околу 140 врсти...