Дома Битола Во Песните

Битола Во Песните

…Битола е опеана во над 500 народни и забавни песни кои и ден денес се пејат насекаде низ светот…

Ако одам во Битола

Ако одам во Битола, ќе прошетам по Широк сокак. А на Дембел чаршија кафе ќе се напијам, младост мило ќе си спомињам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна,...

МЕРАК ИМАМ, МЕРАК ИМАМ

...за Битола и битолчани

БИТОЛА ВО ПЕСНИТЕ

Битола отсекогаш бил убав и богат град.Од убавината се изненадувале оние кои што првпат доаѓале во него,како младиот овчар Стојан,кој првпат слегол во Битола...

БИТОЛЧАНИ МЕРАКЛИИ НА БИТОЛСКИТЕ МЕАНИ И АНОВИ

...Таму се живот живее, таму се јаде и пие, по битолските меани... ...Мене ме пиан пак носат по битолските чикмаци... ...Креписе буцо креписе дур да си пајтон најдиме,...