hdr

Конфигурацијата на теренот од Баба Планина си го прави своето да дел од неа наликува како на затрупани пирамиди, кои се во пределот од с. Бистрица према грчка граница.

Наше е да споделиме, ваше да разгледате…